• Ingangscontrole

  Een strakke productieplanning en flexibele inzet van mens en machines maken het mogelijk dat batches altijd per cliënt in zijn geheel worden verwerkt.

 • Bepalen vervuilingsgraad

 • Breuk controle

  Veiligheid voorop: controle op breuk en reparatie van kleine beschadigingen maken standaard deel uit van de reinigingscyclus.

 • Glasreparaties

  Kostenbesparing en veiligheid: Vakkundig worden kleine beschadigingen gerepareerd.

 • Speciale rekken

  Voor nagenoeg alle modellen laboratoriumglas hebben wij passende speciale wasrekken.

 • Vervuilingsgraad bepaalt middelen-mix

  Aan de hand van de tijdens de ingangscontrole vastgestelde vervuilingsgraad wordt o.m. de mix van reinigingsmiddelen bepaald.

 • Labortech wasautomaten

 • Volautomatische reiniging

  Overeenkomstig het vastgestelde reiningsprogramma.

 • Procescontrole

  Temperatuur, zuurgraad en geleidingsmeting.

 • Handmatige reiniging

  Voor speciale modellen en bijzondere vervuiling wordt handmatige reiniging toegepast.

 • Wisselcontainers disposables

  Disposables en kleine verbruiksartikelen worden in speciale, extra verstevigde rolcontainers gewisseld.

 • Speciale transportbakken

  Speciale transportbakken zorgen voor breuk- en stofvrij transport.

 • Klaar voor verzending

  Ergonomische transportbakken zorgen zowel voor een handzaam en veilig vervoer.als voor overzicht in het laboratorium.

 • Verbruiksartikelen

  Aanvullingen van standaard voorraad verbruiksartikelen tijdens de reguliere batch wisseling.

 • Transport

  Volgens afgesproken frequentie worden batches gewisseld met eigen vervoer.

 • Batch opstelling bij cliënt

  Standaard labglas voorraad wordt bijgevuld en vervuild glas mee terug genomen.

Het LESS-concept in de praktijk

In essentie werkt het Less concept overeenkomstig het principe van een menukaart. U kiest welke diensten u wenst en van ons wilt afnemen.

Wij stellen dan een samenhangend menu vast tegen een concurrerende prijsstelling.

Onze relaties weten vooraf welke diensten zij van ons mogen verwachten tegen welke vooraf overeengekomen kosten.

In voorkomende gevallen nemen wij zelfs van onze klanten de voorraad laboratoriumglas en de eventueel aanwezige reinigingsapparatuur over. Het materiaalbeheer en –onderhoud valt dan vanzelfsprekend binnen onze verantwoordelijkheid.